Suishou No Fune / Live Infomation


* March 27. 2017  / Koenji "Show Boat"
<Sono Oku No Oku 
The back depths

Suishou No Fune
 ( Kurenai Pirako G.Vo / Kageo G / Matsueda Hideo Ba / Harada Jun Drs)
Inryo-fuen
toriwomita
Open 19:00 / Start 19:30
ADV 2500yen (+drink) / DOOR 2800yen (+drink)


Show Boat

Oak Hill Koenji B1, 3-17-2, Koenji-kita, Suginami-ku, Tokyo
phone 03-3337-5745 (ShowBoat)
e-mail  info@showboat.co.jp

http://showboat1993.wix.com/showboat1993
Map* May 11. 2017  / Kichijoji "SILVER EREPHANT"
UNDERGROUND SPIRIT Ⅷ
- Moonlight

Suishou No Fune
 ( Kurenai Pirako G.Vo / Kageo G / Matsueda Hideo Ba / Harada Jun Drs)Open 19:00 / Start 19:30
ADV 3500yen (+drink) / DOOR 4000yen (+drink)


SILVER ELEPHANT

B1, 2-10-6, Kichijoji honcho, Musashino-shi, Tokyo
phone 0422-22-3331 (SILVER EREPHANT)
e-mail  silverelephant@dream.com
http://www.silver-elephant.com/
Map

If there is an appearance request or a reservation of a ticket, please contact us by an email.
contact us

back